Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budeš ho milovat, Jahveho, svého Boha, celým svým srdcem a duší a silou! Deuteronomium 6:5

 

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy

opásáni kolem beder pravdou,

obrněni pancířem spravedlnosti,

obuti k pohotové službě evangeliu pokoje

a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

Přijměte také přílbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.

Efezským 6:10-17